Amyer Praot
meer dan 40 jaar voor, over en door Amby

prijzen en afmetingenVoor het eerst sinds jaren zien wij ons genoodzaakt, de tarieven aan te passen. Belangrijkste reden is kostenstijging bij de drukker.

Bedankt voor jullie interesse in de Amyer Praot.
Wij komen 21 keer uit per kalenderjaar, in principe om de twee weken, echter dit kan ook anders zijn, met name in en rond vakantieperiodes.
Kijk daarom op onze jaarplanning voor de verdeling over het jaar.
Advertentietarieven:
Amyer Praot verschijnt in A4 formaat, van daar uit worden de tarieven bepaald.
tarief:
• Hele pagina (19x28)                                                     € 149
• Halve pagina (19x14 of 9,5x28 of …….)                         € 82
• Kwart pagina (9,5x14 of 19x7 of ……...)                          € 44
• 1/8 pagina (9,5x7)                                                         € 27
Gereduceerd tarief gaat gelden bij plaatsing van 10x binnen 1 jaar, waarbij we niet uitgaan van een kalenderjaar, maar van 22 uitgaven Amyer Praot:
• Hele pagina (19x28)                                                     € 130
• Halve pagina (19x14 of 9,5x28 of …….)                         € 71
• Kwart pagina (9,5x14 of 19x7 of ……...)                          € 38
• 1/8 pagina (9,5x7)                                                         € 24

Wanneer een AP meegestuurd moet worden met de rekening, worden administratiekosten in rekening gebracht: € 2,00.

U kunt ook (gratis) een pdf-exemplaar toegestuurd krijgen. (email)
Bovengenoemde maten zijn voorbeelden, heel veel andere formaten zijn natuurlijk ook mogelijk. De genoemde kosten zijn per uitgave en inclusief BTW (stichting Amyer Praot is niet BTW plichtig)


De oplage op dit moment is 2900 stuks.
De Amyer Praot verschijnt in het postcodegebied 6225.
Ik hoop dat ik U hiermee voldoende heb geïnformeerd

Met vriendelijke groet,
Stichting Amyer Praot
Henny Willems
Berkenhoven 26, 6225 HE Amby Maastricht
06-43882735
www.amyerpraot.com

e-mailadres: Amyerpraot@ziggo.nl
KvK 41076734
Bankrelatie: Rabobank Maastricht NL59RABO 0131322540